L'empresa

La Fusteria J.J. Pey, la va fundar en Rafel Pey als anys seixanta com una fusteria i ebenisteria tradicional, dedicada exclusivament als treballs amb fusta. A mesura que van passar els anys i els fills es van incorporar a l'empresa es van introduir noves tècniques i materials per tal d'adaptar-se a les noves demandes del mercat, sobretot en serralleria d'alumini.

El taller de la Fusteria J.J. Pey està situat a Banyoles, a la carretera de Mieres, i té una superfície total de 5.000 m2, disposats en tres naus industrials (dues per a taller i la tercera per a magatzem) i un pati exterior de càrrega i descàrrega, on hi ha situat el silo (sistema automatic d'aspiració).

La primera nau, de 1.500 m2, està destinada a la fabricació de fusteria: bastiments, mobles, equipaments comercials, decoració de cases particulars, parquets, forrats, etc. i elements diversos dins el món de la fusteria.

La segona nau, de 1.000 m2, està destinada exclusivament a la fabricació de serralleria d'alumini com ara el Mur Cortina, tancaments per a oficines i habitatges unifamiliars, obertures diverses, xapats i portes.

Totes dues naus estan totalment preparades per a la fabricació de qualsevol element tant de fusteria i decoració com de serralleria d'alumini. Disposen de maquinària d'última generació per poder fer front a la demanda més sofisticada i respondre de la manera mes ràpida i eficaç. 

La Fusteria J.J. Pey la formen onze treballadors: sis formen la plantilla de fusteria i tres operaris la secció d'alumini, tots formats a l'empresa, i la resta pertanyen al departament administratiu.